I Lysekil på svenska västkusten har sedan mitten av 90-talet ett speciellt sätt att ta hand om psykiskt sjuka vuxit fram. Arbetssättet har fått sitt namn Lysekilsmodellen. Det innebär att alla som behöver hjälp får det på en gång utan att behöva stå på väntelista eller bollas fram och tillbaka mellan olika vårdinrättningar.

Hur man hjälper psykiskt sjuka att hjälpa sig själva

Patienter med svår problematik får vård och stöd som är långsiktigt upplagd. De ställer själva upp målen med behandlingen och har ett avgörande inflytande över hur den utformas. Det gör att de också själva tar ett stort ansvar för sin återhämtning. Psykiatri, socialtjänst och primärvård samordnar sina insatser och de anhöriga finns med i arbetet som som en viktig resurs. Det kombinerade behandlings- och återhämtningshemmet Hoppet är också en stor tillgång. Dit kan patienter först komma för längre behandlingsvistesler och sedan kan de, om det behövs, komma tillbaka för kortare återhämtningsvistelser i en lugn och trygg miljö.

Den finns en skrift som skildrar Lysekilsmodellen - se under Lästips 

Tillbaka till bloggsidan om Lysekilsmodellen