Examensarbete för Psykoterapeutprogrammet i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, 90 högskolepoäng


Anknytning och Internetbehandlad KBT; Anknytningens betydelse för att tillgodogöra sig internetbehandlad terapi
The attachment pattern and Internet based CBT; The role of attachment pattern in Assimilate Internet based CBT
Anne-Marie Ahlstrand och Maria Martinez Karlsson /öppnas i pdf

”Nu är det annorlunda…” KOMET: Ett föräldrautbildningsprogram
”Things have changed…” KOMET: A Parent Management Training Program
Susanna Blomberg och Karin Sager /öppnas i pdf

Mindfulness för professionella; Nyttan av mindfulness
Mindfulness for professionals; The benefits of mindfulness
Sara Ahlgren och Helena Granvik /öppnas i pdf

Sjukgymnaster inom psykiatrin; Skapandet av allianser med deprimerade patienter
Physical therapists within the psychiatric field; Creating alliances with depressed patients
Hamid Mohseni /öppnas i pdf

Är kort nog? Utvärdering av PCBH-modellen i primärvården
Is brief enough? Evaluation of the PCBH model in primary care
Karin Angantyr och Anna Rimner /öppnas i pdf

Mindfulness; Upplevelser av hälsosamma beteenden
Mindfulness; Experiences of healthy behaviors
Therése Ingvarsson /öppnas i pdf

Upplevd trygghet; DBT-behandling av patienter med borderline personlighetsstörning
Perceived security; DBT treatment of patients with borderline personality disorder
Ellinor Ernestad och Ziba Moradiani /öppnas i pdf

Att träna själv gör skillnad; Tilltro till egen förmåga som en följd av arbetsminnesträning för deltagare med psykossjukdom
To train on your own makes a difference; Self-efficacy as a consequence of working memory training for participants with psychosis
Maria Pettersson och Evelina Stranne /öppnas i pdf

”Att hantera depression” på BUP; En pilotstudie av gruppbehandling vid depressionsdiagnos jämfört med sedvanlig praxis vid BUP i Västra Götalandsregionen
Sofie Bohlinder och Maria Sjöblom Hyllstam /öppnas i pdf

Stabiliseringsgrupp vid PTSD; Känsloreglering och mindfulness
Stabilizing group for PTSD;Emotional regulation and mindfulness skills
Martina Datavs Johansson och Johanna Steivik /öppnas i pdf

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! En jämförande studie mellan grupp- och individualterapi för ångest och depression baserad på en omarbetad manual av Unified Protocol (UP)
Transdiagnostic grouptherapy works! A comparison study between group and individual therapy for anxiety and depression based on a remodeled Unified Protocol (UP) manual
Linda Simson, Gullvi Lundberg och Monica Ohlsson /öppnas i pdf