Examensarbete för Psykoterapeutprogrammet i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, 90 högskolepoäng


Stjärnbilden; En studie av validiteten avseende grundantaganden, livsregler och säkerhetsbeteenden. 
The Star Chart; A study of validity according to core beliefs, underlying assumptions and coping strategies.
Karin Cederqvist och Robert Wallin /öppnas i pdf

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD; Behövs det anpassning av vuxenbehandling?
CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD; Is it necessary with adjustment of treatment which is designed for adults?
Inger Mylander och Elisabeth Palm /öppnas i pdf

Kan HRV mätt via hjärtkoherens användas vid utvärdering av KBT terapi ? En fallstudie.
How does HRV measured via heartcoherence work in evaluating CBT-therapy? Two casestudies.
Marie Proczkowska-Björklund och Anders Demitz-Helin /öppnas i pdf

Personlighetsstörning och behandling; Den subjektiva upplevelsen av en KBT-behandling.
Personality disorder and treatment; The subjective experience of a CBT treatment.
Cecilia Hellgren och Mats Andersson /öppnas i pdf

Mindfulnessbaserad gruppterapi för individer med psykossjukdom; En kombinerad intervention av MBSR och ”Här och Nu” program. Group mindfulness-based therapy for individuals with psychosis; A combined intervention of MBSR and “Here and Now” program. Maliheh Taheri /öppnas i pdf

Perfektionism, ångest- och depressionssymtom; Samband före och efter KBT-behandling.
Perfectionism and symptoms of anxiety and depression; Correlations before and after CBT-treatment. DAS-17
Annika Fältskog-Bergström och Nina Martinsson /öppnas i pdf

Självskattningsformulär som del i bedömning av Generaliserat Ångestsyndrom; en jämförelse mellan PSWQ och BAI.
Self-assessment forms as a part of psychiatric evaluations of generalized anxiety; a comparative study of PSWQ and BAI.
Eva-Lena Fredriksson och Linda Frey /öppnas i pdf

Självkänsla och KBT ‐ Påverkas självkänslan vid KBT för depression och ångesttillstånd?
Self‐esteem and CBT ‐ How does CBT for depression and anxiety disorders affect the self‐ esteem?
Hulda Wickman och Åsa Johansson

Samband mellan patientens symtomlindring och tillfredsställelse med behandlingen vid kognitiv beteendeterapi
The correlation between symptom reduction and satisfaction with treatment in cognitive behavioral therapy
Ingela Björklund