<Vi har platser kvar till MI som startar den 9/10>

<Fåtal platser kvar till Orienteringskurs KBT som startar 21/9>


Ny kurs planeras starta i november 2017!

OBS! Läs om vår nya kurs och anmäl dig i formuläret, som finns i länken till utbildningen. 

⇒ ⇒ ⇒  PSYKOSSJUKDOMAR - grundläggande förhållningssätt och bemötande.
Kursen vänder sig till sjukvårdande personal inom kommun och landsting

Länk till utbildningen


OBS!

⇒ ⇒ ⇒ Nästa BASUTBILDNING i KBT, steg 1, motsvarande 45 hp, startar vecka 34, 2017
och därefter jämna veckor torsdagar och fredagar.
Utbildningen som startar den 24 augusti 2017 är FULLTECKNAD. 

Länk till utbildningen


OBS!
 ⇒ ⇒ Grundkurs i MOTIVERANDE SAMTAL (MI) startar den 9/10.
Sista anmälningsdag den 15 september 2017

Länk till utbildningen


OBS!
 ⇒ ⇒ ORIENTRINGSKURS KBT startar vecka 38: Torsdag 21/9, Fredag 22/9. 
Sista anmälningsdag: 18 september 2017
Länk till utbildningen


OBS!
⇒ ⇒⇒ Nästa PSYKOTERAPEUTPROGRAM, 90 hp, planeras starta våren 2018, datum meddelas senare.
Länk till utbildningen

Vi erbjuder kurser och längre utbildningar, samt uppdragsutbildningar enligt önskemål från kund, inom kognitiv beteendeterapi.

Läs mer och anmäl dig idag

Utbildning och handledning inom Case Management/Vård och Stöd Vi erbjuder kurser och längre utbildningar, samt uppdragsutbildningar inom Case Management anpassade efter kundens önskemål.

Läs mer och anmäl dig idag

Mindfulness för professionella - grundkurs MBCT, Orienteringskurs KBT, Kommunikation med handlingsplan som endagskurs och Handlingsplan vid psykisk ohälsa som halvdagsseminarium

Läs mer och anmäl dig idag