Ny BASUTBILDNING KBT startar vecka 20, den 16 maj 2018.

Upplägget blir onsdagar och torsdagar jämna veckor.
Sista ansökningsdag den 31 mars 2018.

Länk till utbildningenNy kurs i MINDFULNESS - grundkurs för professionella startar den 14 februari 2018. 


Upplägget blir 8 tillfällen à 2,5 tim.
Kursdagar:
14 + 28 februari, 14 + 28 mars, 11 + 25 april, 9 + 23 maj. Samtliga dagar kl 16.00 – 18.30.
Sista anmälningsdag är den 1 februari 2018.

Länk till utbildningenNy kurs om PSYKOSSJUKDOMAR

Läs om vår nya kurs och anmäl dig i formuläret, som finns i länken till utbildningen. 

PSYKOSSJUKDOMAR - grundläggande förhållningssätt och bemötande.
Kursen vänder sig till sjukvårdande personal inom kommun och landsting

Länk till utbildningenNästa PSYKOTERAPEUTPROGRAM, 90 hp, planeras starta våren 2018, datum meddelas senare.
Länk till utbildningen

Högskolan Evidens har beslutat att behörighetskraven gällande egenterapi ändras till 10 timmar individuellt eller 25 timmar i grupp som ex Mindfulness. Intyg bifogas ansökan.

När det gäller kravet på egenterapi under utbildningens gång är detta helt borttaget sedan 2015, efter beslut från överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Egenterapin har ersatts med bl.a. Self Practice (SP)/ Self Reflection (SR) som ligger i utbildningen och innebär ingen extra kostnad.
Högskolan Evidens erbjuder  Mindfulness kurs under våren 2018, mer info kommer inom kort på hemsidan.


 

Ny utbildning HANDLEDAR- och LÄRARUTBILDNING startar hösten 2018!
Utbildningens omfattning  av 30 dagar, med 2 dagar varannan vecka under 2 terminer.

Du har möjlighet att anmäla dig redan nu i ett formulär på denna länk.

Vi erbjuder kurser och längre utbildningar, samt uppdragsutbildningar enligt önskemål från kund, inom kognitiv beteendeterapi.

Läs mer och anmäl dig idag

Utbildning och handledning inom Case Management/Vård och Stöd Vi erbjuder kurser och längre utbildningar, samt uppdragsutbildningar inom Case Management anpassade efter kundens önskemål.

Läs mer och anmäl dig idag

Orienteringskurs KBT, Kommunikation med handlingsplan som endagskurs och Handlingsplan vid psykisk ohälsa som halvdagsseminarium

Läs mer och anmäl dig idag