.

 Orienteringskurs KBT
planeras starta under Oktober 2019.

Länk till utbildningen och ansökningsformulärPSYKOTERAPEUTPROGRAMMET

Länk till utbildningen


 

BASUTBILDNING KBT

Länk till utbildningen


 

MINDFULNESS

Länk till utbildningenHANDLEDAR- och LÄRARUTBILDNING
 med nytt koncept.
Den startar den 26 och 27 augusti 2019!

Utbildningen omfattar  30 dagar med 2 dagar varannan vecka under 2 terminer.

Länk till utbildningen

Vi erbjuder kurser och längre utbildningar, samt uppdragsutbildningar enligt önskemål från kund, inom kognitiv beteendeterapi.

Läs mer och anmäl dig idag

Utbildning och handledning inom Case Management/Vård och Stöd Vi erbjuder kurser och längre utbildningar, samt uppdragsutbildningar inom Case Management anpassade efter kundens önskemål.

Läs mer och anmäl dig idag

Orienteringskurs KBT, Kommunikation med handlingsplan som endagskurs och Handlingsplan vid psykisk ohälsa som halvdagsseminarium

Läs mer och anmäl dig idag