Vi arbetar enligt KAIZEN som betyder ständig förändring till det bättre. KAIZEN består av de Japanska tecknen KAI som betyder förändring och ZEN som betyder bra.

Arbetssättet innebär:

  • ett arbetssätt att både arbeta och tänka på
  • en möjlighet för medarbetarnas idéer och kreativitet
  • att maximera värde
  • att minimera slöserier
  • att förenkla och förbättra
  • ständiga små steg
  • långsiktighet
  • att alla är med
  • visualisering