Borås Södra Älvsborgs sjukhus

Högskolan Evidens samarbetar med Borås Södra Älvsborgs sjukhus med  basutbildningar i KBT.

Karlstad Universitet

Högskolan Evidens har ett samarbete med Karlstad Universitet, som fått Socialstyrelsens uppdrag, att genomföra en förändringssatsning när det gäller arbetsmetoder inom psykiatrin (Miltonprojektet som rör Case Managers).

Karolinska Institutet

Högskolan Evidens samarbetar med Karolinska Institutet med utbildningar i CM/VoS.

Kommunförbundet Härnösand

Högskolan Evidens samarbetar med Kommunförbundet Härnösand med utbildningar i:
- CM-utbildningar - 3 terminer som startade vårterminen 2011 och pågår
- CM-utbildningar - 1 termin som startar i september 2011

Landstinget Dalarna

Högskolan Evidens samarbetar med Landstinget Dalarna med handledning i Integrerad Psykiatri och Case Management.

Landstinget Norrbotten

Högskolan Evidens samarbetar med Landstinget Norrbotten med basutbildningar i KBT.

Psykoskliniken Malmö Region Skåne

Högskolan Evidens samarbetar med Psykoskliniken Malmö, Psykiatri Skåne med handleding i Integrerad Psykiatri och Case Management.

Region Värmland

Högskolan Evidens samarbetar med Region Värmland med utbildning i:
- CM-utbildning - 3 terminer med start i september 2011

Regionförbundet Uppsala län

Högskolan Evidens samarbetar med Regionförbundet Uppsala län med utbildning i:
- CM-utbildning - 1 terminmed start i oktober 2011

Regionförbundet Örebro

Högskolan Evidens samarbetar med Regionförbundet Örebro med handledning i Integrerad Psykiatri och Case Management.

Vuxenpsykiatriska mottagningen Skövde

Högskolan Evidens samarbetar med Vuxenpsykiatriska mottagningen Skövde med handledning i Integrerad Psykiatri och Case Management.

Västkompetens i Göteborg

Högskolan Evidens samarbetar med Västkompetens i Göteborg med utbildningar i:
- Psykiskt ohälsa och funktionsnedsättning - två kurser om vardera 10 dagars utbildning med start i september 2011.
Se även www.samverkanstorget.se
- MI - Motivational interview - ett flertal kurser
- KBT - orienteringskurs - ett flertal kurser
- CM - 1-terminsutbildning case management i Göteborg med start i oktober 2011