Företagets policydokument för de anställda:

Internetpolicy är vårt instrument att ange ramarna för allas användning av internet. Detta för att företaget ska kunna förhindra missbruk på Internet och för att i sådana fall kunna vidta åtgärder.
Läs mer om Internetpolicy /dokumentet öppnas i pdf-format

E-postpolicy är vårt instrument att ange ramarna för allas användning av företagets e-post. Grundläggande e-postetikett på Högskolan Evidens är att i alla lägen visa hänsyn, omtanke och professionalism.
Läs mer om Epostpolicy /dokumentet öppnas i pdf-format

Policy sociala medier beskriver riktlinjer för samtliga anställda på Högskolan Evidens avseende sociala medier, till exempel bloggar, Twitter, Facebook, Linkedln, Youtube, diskussionsforum. Alla anställda på Högskolan Evidens som använder sociala medier inom ramen för anställningen ska följa denna policy med de rekommendationer och riktlinjer den innehåller.
Läs mer om Policy sociala medier /dokumentet öppnas i pdf-format/