Evidens är delägare i INM som sedan 2002 på uppdrag av Region Skåne bedriver öppenvård i Malmö i stadsdelarna Limhamn/Bunkeflo och Centrum. Verksamheten arbetar med Integrerad Psykiatri som är en evidensbaserad (har forskningsstöd) behandlings- och servicemodell för patienter med svårare psykiatriska sjukdomar.

Som specialistpsykiatrisk verksamhet utreder och bedriver vi även mera komplicerade ångest, tvångs- och depressionssjukdomar. Vi arbetar i multidisciplinära team med Case-management, och lägger stor vikt på samverkan med anhöriga, myndigheter och övrig vård. Vår verksamhetsidé vilar på tre ben - ett socialpsykiatriskt, ett medicinskt/biologiskt samt ett psykologiskt med betoning på kognitiv beteendeterapi.

www.inmalmo.se