Ledningsgrupp

Tommy Nordén, psykiater/FoU-chef och rektor för högskolan

Carina Nilsson, programadministratör CM

FoUU-råd

Forsknings-, utvecklings och utbildningsrådet leds av Tommy Nordén.
I FoU-rådet finns även andra framstående specialister inom KBT och CM.