Denna likabehandlingsplan är beslutad och fastställd av rektor i samarbete med programråd och lärarråd för Högskolan Evidens utbildningar.

Högskolan Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö där alla individer behandlas med respekt och värdighet. Varje individ har rätt att arbeta i en professionell atmosfär som uppmuntrar lika möjligheter och motverkar diskriminering. Likabehandlingsplanen är Evidens syn på jämställdhet mellan kvinnor och män i verksamheten som helhet. Diskriminering av anställda, studenter och anlitade konsulter är oacceptabelt och tolereras inte. Denna policy gäller alla studenter, anställda och anlitade konsulter i Evidens, utan hänsyn till tid eller plats där förseelsen inträffar. Målsättningen är att jämställdhetsperspektivet skall ingå som en integrerad del i det dagliga arbetet inom alla Evidens verksamhetsområden.

Läs mer i dokumentet Likabehandlingsplan:

LIKABEHANDLINGSPLAN reviderad i mars 2018 öppnas i pdf.