Högskolan Evidens grafiska profil

Det är viktigt med en tydlig, enkel och konsekvent grafisk profil. Genom att konsekvent visa samma grafiska profil blir Evidens identifierbart för företagets intressenter, som kursdeltagare, medarbetare, potentiella medarbetare och kursdeltagare samt media. Det är när den grafiska profilen uppfattas som repetitiv av Högskolan Evidens medarbetare som övriga intressenter kommer att värdesätta den.

För att underlätta arbetet med PowerPoint-presentationer finns en mall här Evidens PowerPoint mall