Högskolan Evidens historia.  Förbättra omhändertagande av patienter inom psykologi- och psykiatriområdet.

2011

Socialstyrelsens riktlinjer för 2011 förordar uppsökande psykiatriska team, ACT och KBT, för patienter med svår psykisk sjukdom som schizofreni. Referenslitteratur: Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011, ISBN 978-91-86585-77-8.
Evidens FoU och Center för Cognitiv Psykoterapi går samman och bildar Evidens AB.

2010

Minst 60 kommuner i Sverige har deltagit i Case Manager utbildningen. Koncernen har utbildat flest legitimerade KBT-terapeuter i Sverige.

2008

Evidens förvärvade Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning.

Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning AB grundades 1985 av Astrid Palm Beskow. Syftet var att bidra till utvecklingen av kognitiv psykoterapi, som 4 år tidigare kommit till Sverige. Detta skulle ske genom att utbilda på olika nivåer (orienteringsutbildning på en vecka, grundutbildning på tre terminer, halvfart och legitimationsgrundande utbildning på sex terminer, halvfart) men också genom att erbjuda kognitiv psykoterapi till personer som hade behov av denna psykoterapiform.

2007

Avtal skrevs mellan Evidens och Karlstads universitet i mars 2007 gällande det nationella projektet avseende Case Management. Evidens genomför utbildningarna och universitetet ansvarar för utbildningarnas vetenskapliga kvalitet och examineringen (Miltonprojektet som rör Case Managers).

2006

På inrådan av psykiatrisamordnaren Anders Milton fattade Sveriges regering ett beslut om att införa Integrerad Psykiatri enligt Lysekilsmodellen på ett tiotal nya platser i Sverige. Evidens-koncernen bildas.

2002

Integrerad Psykiatri enligt Lysekilsmodellen infördes i Malmö stad via upphandling 2002. Upphandlingen omfattade två stadsdelar motsvarande cirka 70.000 invånare.

1995

En internationell vetenskaplig multicenterstudie (OTP, som startade 1995 och avslutades 1999) där Lysekil deltog. Studien visade på flera förbättringar för de patiener som deltog från Lysekil. Jämförelsegrupp var patienter från den traditionella psykitrivården.

1994

Psykiatrikern Tommy Nordén införde metoden i Lysekil i samband med att psykiatrin omorganiserades. Ett stabilt samarbete inleddes mellan psykiatrin, socialtjänsten och primärvården. Arbetssättet kom att kallas Lysekilsmodellen.

1984

Psykiatrikern Ian Falloon startade forskningsprojektet Buckingham Integrated Mental Health Care Project som syftade till att förbättra omhändertagandet av svårt psykiskt sjuka. Han skapade ett manualstyrt arbetssätt där varje patient hade en case manager och en resursgrupp där anhöriga ingick. Det svenska namnet på programmet blev Integrerad Psykiatri.