Vi ska tillsammans arbeta för att nedbringa suicidtalen. Noll – vision gäller för oss. Vi ska vara ledande i att utveckla och sprida kunskaper om psykisk hälsa/ohälsa och evidensbaserade behandlingar. Vår vision är att förbättra livskvalitén för personer med psykisk sjukdom och/eller psykisk funktionsnedsättning. Vi anser att brukaren skall kunna delta aktivt i t.ex. utveckling av vård – och omsorgsprogram via gemensamt beslutsfattande.

Evidens - nytänkande inom sjukvården - Evidens 4 U

Operationell struktur  se Organisation

Ledningsgrupp

- Tommy Nordén – FoU-chef/ägare. Tommy är utbildad psykiatriker och ansvarar för ekonomi, forskning och utveckling.

- Carina Nilsson – Administrativ chef.

FoUU-råd (Forsknings-, utvecklings och utbildningsrådet) leds av Tommy Nordén. I FoUU-rådet finns även andra framstående specialister inom KBT och CM.

Styrelseordförande i Evidens AB är Tommy Nordén.