Psykoterapeutprogram KBT 90 hp

Högskolan Evidens Göteborg erbjuder ett modernt KBT program som innehåller behandlingar med starkast evidensbas. Oftast behandlingar som kombinerar exponeringstekniker med tekniker för kognitiv omstrukturering.
 Även de senaste tredjevågens KBT modeller som Unified Protocol och Compassion Focused Therapy ingår i undervisningen.

1) Implementering av KBT-modeller genom terapeutisk verkstad och så kallade MEQ (Modified Essay Questions).
2) Våra studenter uppnår bra behandlingsresultat motsvarande stor förbättring i utbildningsterapier.
3) Studenternas behandlingsresultat samlas i vår egen databas.
4) Forskningsmetodikkursen innehåller uppsatshandledning i grupp vilket ökar handledningstiden och underlättar för studenterna.

Uppsatser skrivs enligt mallen för APA (American Psychological Association).

Behörighetskrav
Behörig att antas till psykoterapeutprogram med KBT-inriktning är den som uppfyller något av följande villkor.
Länk till behörighetskrav

Nästa utbildning startar
Vi har för avsikt att starta hösten 2021.

Vid frågor om utbildningen kontakta
Tommy Nordén, tel 070-626 32 85, tommy.norden@evidens4u.se eller
Carina Nilsson, tel  031-10 98 36, 070-820 49 10,carina.nilsson@evidens4u.se

Pris
Pris 47 000 kr per termin exklusive moms. Anmälningsavgift 3 000 kr.
Kursplatsen är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften är inbetald.  Efter antagningen kommer faktura på resterande belopp att skickas. Möjlighet finns att betala terminsvis. Anmälningsavgiften återbetalas endast om du av någon anledning inte blir antagen eller om kursen ställs in.

Till ansökan ska bifogas följande dokument

Fyll i anmälan här nedan och skriv i meddelanderutan vilka dokument som ska bifogas din ansökan.
Dokumenten kan skickas till:
Högskolan Evidens
Packhusplatsen 2
411 13 Göteborg
eller e-mail: carina.nilsson@evidens4u.se

Vi förbehåller oss rätten att inställa utbildningen om deltagarantalet ej är tillräckligt stort.

Anmäl dig här:

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Din bostadsadress (obligatoriskt)

Din fakturaadress (obligatoriskt)

Skriv vilka dokument du kommer att bifoga din ansökan


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt GDPR, får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.