Orienteringskurs i kognitiv beteendeinriktad psykoterapi

- omfattar 50 lektionstimmar och genomförs under fem dagar. Kursen ger en översikt av grunderna i kognitiv beteendeinriktad psykoterapi. Kursen vänder sig till alla som har intresse av att känna till vad kognitiv beteendeinriktad psykoterapi innebär, målsättning, arbetssätt etc. Kursen hålls i Göteborg.

Kursplan Orienteringskurs

Nästa kurs startar Meddelas senare

Pris:  7.900 kr + moms
Platsen är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften, 2000 kr är inbetald. Efter antagningen kommer faktura på resterande belopp att skickas. Anmälningsavgiften återbetalas endast om du av någon anledning inte blir antagen eller om kursen ställs in. Resterande kursavgift återbetalas ej vid återbud senare än 2 veckor före kursstart, ersättare accepteras dock.
Vi förbehåller oss rätten att inställa utbildningen om deltagarantalet ej är tillräckligt stort.

Anmäl dig till kursen i formuläret nedan:

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Ditt bostadsadress (obligatoriskt)

Ditt fakturaadress (obligatoriskt)

Här kan du skriva några rader om varför du vill gå kursen.


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt GDPR, får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.