Grundkurs i motiverande samtal - MI

Kursen omfattar 4 dagar fördelade över 4 veckor.

Kursen vänder sig till personal som arbetar med motivations- och förändringsarbete inom exempelvis socialtjänst, skola, sjukvård, företagshälsovård, försäkringskassa, arbetsförmedling, behandlingshem, kyrka och kriminalvård.

Pris:  5600 kr + moms
Platsen är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften, 1000 kr, är inbetald. Därefter kommer faktura på resterande belopp att skickas. Anmälningsavgiften återbetalas endast om du av någon anledning inte blir antagen eller om kursen ställs in. Resterande kursavgift återbetalas ej vid återbud senare än 2 veckor före kursstart, ersättare accepteras dock.

Vi förbehåller oss rätten att inställa utbildningen om deltagarantalet ej är tillräckligt stort.

Om frågor kontakta:
Stefan Malmström 076-80 98 010, stefan.malmström@evidens4u.se

Information om Motivational Interviewing /för utskrift

Anmäl dig till kursen i formuläret nedan:

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Ditt bostadsadress (obligatoriskt)

Ditt fakturaadress (obligatoriskt)

Här kan du skriva några rader om varför du vill gå kursen.


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt GDPR, får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.