Basutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi - omfattar 240 timmar teori. Handledningens omfattning ska vara minst 60 timmar vid individualhandledning alternativt 120 timmar vid grupphandledning. Utbildningen motsvarar 45 hp.

Utbildningen vänder sig till personer med högskolekompetens och med arbetsuppgifter inom människovårdande yrken med klinisk inriktning. Denna utbildning är en del av behörighetskraven för psykoterapeutprogrammet.
Stationär utbildning hålls i Göteborg men kan även anordnas på andra orter.

Hela utbildningen sträcker sig över drygt 3 terminer.
Utbildningsbeskrivning, visas i pdf

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.lipus.se LIPUS-nr: 20170165

LIPUS utvärdering av tidigare Basutbildning visar ett medelvärde på 5,2 av 6 möjliga.
Sammanställning av LIPUS utvärdering

Kommentarer från deltagare i senaste LIPUS-utvärderingen 
”Hade höga förväntningar och kursen överträffade de förväntningarna.”
”Fantastisk bra utbildning. Har lärt mig oerhört mycket och utvecklats.”
”Fantastiska lokaler. Trevlig personal. Bra bemötande.”

Nästa Basutbildning startar
Två Basutbildningar har nyligen startat. Återkommer med datum när nästa utbildning startar.

Sista ansökningsdag meddelas senare.

Platsen är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften, 4000 kr, är inbetald.  Efter antagningen kommer faktura på resterande belopp att skickas. Möjlighet finns att betala kursavgiften terminsvis. Anmälningsavgiften återbetalas om du av någon anledning inte blir antagen eller om kursen ställs in.

Pris: 39.000 kr + moms/termin

Till anmälan skall bifogas följande dokument.
1) Vidimerat intyg på din grundyrkesutbildning (180 hp)
2) Vidimerat intyg som visar att du arbetar med patienter inom vårdområdet

Fyll i anmälan här nedan och skriv i meddelanderutan vilka dokument som ska bifogas din ansökan. 
Dokumenten kan skickas till:
Högskolan Evidens
Packhusplatsen 2
411 13 Göteborg
eller e-mail: carina.andersson@evidens4u.se

Vi förbehåller oss rätten att inställa utbildningen om deltagarantalet ej är tillräckligt stort.

Anmäl dig här:  

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Din bostadsadress (obligatoriskt)

Din fakturaadress (obligatoriskt)

Skriv vilka dokument du kommer att bifoga din ansökan


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt GDPR, får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.