Vi erbjuder kurser och längre utbildningar, samt uppdragsutbildningar enligt önskemål från kund, inom kognitiv beteendeterapi.

Läs om varje utbildning  under menyknappen KBT-utbildningar eller klicka direkt på utbildningen här nedan! Vid varje utbildningspresentation finns ett anmälningsformulär.

Basutbildning

Psykoterapeutprogram 

Handledar/lärarutbildning

Tillbaka till bloggsidan om KBT-utbildningar