Niklasson M, Norlander T, Niklasson I, & Rasmussen, P. (2017). Barn med DCD ”kom i kapp” med sensomotorisk terapi. Läkartidningen, 2017;114:EWHA Lakartidningen.se 2017-10-30

Niklasson, M., & Norlander, T. (2015). Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning. Läkartidningen, 112,DMMF. Från: http://www.xn--lkartidningen-bfb.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/08/Aven-vuxna-kan-ha-nytta-av-sensomotorisk-traning/

Edebol, H., & Norlander, T. (2013). Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD. Socialmedicinsk tidskrift, 90 (3), 328-335.
(Läsare måste först registrera sig, men här kommer den i alla fall såsom tidskriften vill ha den)

Edebol, H., & Norlander, T. (2013). Robust mätmetod för ADHD hos vuxnaBest Practice(14), 18-22.