Se Rapporter och Artiklar

Forskningssamarbete med: 
Professor Torsten Norlander, PhD

Karolinska Institutet
Dep. of Clinical Neuroscience
Fogdevreten 2a
SE-171 65 Solna, Sweden

Evidens Research and Development Center
Packhusplatsen 2
SE-411 13 Göteborg, Sweden

 
Tillbaka till blogg om forskning