Covid-19

Högskolan Evidens följer aktivt händelseutvecklingen gällande Covid-19.

Vid en presskonferens den 17 mars 2020 meddelar statsminister Stefan Löfvén att regeringen rekommenderar bland annat universitet och lärosäten att gå över till distansundervisning.

För Högskolan Evidens innebär detta att all undervisning och handledning kommer att ske på distans tills vidare.

Med beaktande av infektionsläget fortsätter Högskolan Evidens påbörjade utbildningar och nya utbildningar på distans tills annat anges. Detta gäller både KBT och CM (Kognitiv BeteendeTerapi och Case Management). Undervisning/handledning kommer för närvarande inte att ges i Evidens lokaler. Du som student uppmanas att i nuläget studera hemifrån samt hålla kontakt med din handledare.

Löpande information kommer att skickas ut till dig som student via mail.
För frågor kontakta: Tommy Nordén, 070-626 32 85 eller Carina Nilsson 070-820 49 10.

Nedan finner du aktuell information ifrån Folkhälsomyndigheten.

Hälsningar
Tommy Nordén, VD, rektor Högskolan Evidens