Endagskurs i Första hjälpen till psykisk hälsa

Kursen ger en kunskapsöversikt om psykisk funktionsnedsättning, och verktyg att strategiskt bemöta vid psykisk kris. Inga specifika förkunskaper krävs.

Målgrupp
Personal inom arbetsledning, försäkringskassa, arbetsförmedling, hemtjänst, väktare, polis, räddningstjänst, reception, inspektionspersonal, butik, assistans, taxi, skyddsombud, politiker, bibliotek m. fl.

KURSINNEHÅLL

Psykisk ohälsa
Definition av psykisk funktionsnedsättning
Statistik
Yrkeskategorier
Behandling och stöd
Stigma och diskriminering

Handlingsplan för första hjälpen till psykisk hälsa
Strategi för bemötande vid psykisk kris/ohälsa?
Grupparbete

Diagnoser och Neuropsykiatriska funktionstillstånd
Psykiska funktionsnedsättningar
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Reflektion
Gruppdiskussion
Utvärdering

Kontakta oss gärna om kursinnehållet
Stefan Malmström , tel 0768 09 80 10, stefan.malmstrom@evidens4u.se

Pris
2900 kr exkl moms.  För- och eftermiddagsfika ingår.

Kursanmälan
Carina Nilsson, tel 031 10 98 36, carina.nilsson@evidens4u.se

Info om utbildningen i pdf-format, för utskrift

 Kursen kan vid behov anpassas som fördjupning till vårt halvdagsseminarium.