Ett halvdagsseminarium

om att kunna identifiera psykisk ohälsa samt att få ett verktyg att bemöta och lotsa till professionell hjälp. 

Målgrupp
Personal inom arbetsledning, försäkringskassa, arbetsförmedling, hemtjänst, väktare, polis, räddningstjänst, reception, inspektionspersonal, butik, assistans, taxi, skyddsombud, politiker, bibliotek m fl. Specifika förkunskaper om psykisk ohälsa krävs ej.

KURSINNEHÅLL

Vad är psykiska funktionsnedsättningar
Definition av och psykiatriska diagnoser

Handlingsplan
Strategi för bemötande vid psykisk ohälsa
Gruppdiskussion

Suicidprevention
Riskfaktorer
Myter
Statistik

Frågor om kursinnehållet
Stefan Malmström, tel 076 - 809 80 10, stefan.malmstrom@evidens4u.se

Pris
9 400 kr exkl moms  totalt per seminarium

Kursanmälan
Carina Nilsson, tel 031 - 10 98 36, carina.nilsson@evidens4u.se

Info om utbildningen i pdf-format, för utskrift

Vi kan hålla seminariet hos er. Vi skräddarsyr innehållet efter era önskemål.