Introduktionskurs – 2 dagars introduktion till Integrerad Psykiatri och Case Management. Kursen vänder sig till en bred målgrupp, t ex beslutsfattare, politiker, arbetsledare, brukare och organisationer som har behov att få en övergripande presentation av programmet och utbildningarnas utformning.

För mer information om introduktionskursen kontakta carina.nilsson@evidens4u.se