Implementeringsutbildning – utbildningen genomförs under 4 terminer motsvarande 37,5 hp. Kommuner och landsting samarbetar genom Case Management/Vård- och Stödsamordning. I utbildningen ingår introduktion, implementering, katedrala föreläsningar, praktiska arbetsmoment, handledning och kvalitetskontroller . Utbildning för nyckelpersoner som läkare och chefer ingår.

För mer information om implementeringsutbildningen kontakta carina.nilsson@evidens4u.se