Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vuxenpsykiatri eller socialtjänst med erfarenhet och intresse för arbete med psykiskt funktionsnedsatta. Utbildningen ger både kompetens och de verktyg som behövs för att genomföra Case Managementmetoden.

Målgrupp: Personal inom kommun och landsting som tidigare gått en grundutbildning i Vård – och stödsamordning (case management).

Mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning ha erhållit en gemensam teoretisk såväl som praktisk kunskap om metoder i vårdprogrammet RACT (Resource group Assertive Community Treatment) samt ha utökat sin förståelse för psykiskt funktionsnedsattas livsvillkor och vägar till återhämtning. Kunskapen skall ge underlag för förändringsarbete och utveckling av samverkansformer både på individ- och organisationsnivå.

Upplägg: Utbildningen förläggs över tre terminer och omfattar både föreläsningsdagar, seminarier samt handledningstillfällen.  Metodhandledning sker parallellt i grupp om cirka 5 deltagare som regelbundet träffas  under utbildningen. Handledarens roll är att ge vägledning och bedöma deltagarnas framsteg. I handledningen kommer kursdeltagarna att redogöra för hur man tillsammans med en brukare och dennes nätverk lägger upp och genomför de olika momenten som ingår i Integrerad Psykiatri det vill säga RACT-inriktat arbetssätt.

Start: Preliminär i mars 2016

Utbildningsort: Göteborg eller hos beställaren (v g kontakta Evidens för närmare info)

Pris: 25 200 kr/termin + moms

Övrig behörighet: Om det inom er verksamhet finns deltagare som ej har gått grundutbildning kan Evidens, vid tillräckligt stort intresse, anordna en 5 + 1 dagars intensivutbildning.

Kontakt: För information och anmälan kontakta Carina Nilsson, carina.nilsson@evidens4u.se,
tel 031-10 98 36 eller 070-820 49 10.

Du kan anmäla dig här

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Ditt bostadsadress (obligatoriskt)

Ditt fakturaadress (obligatoriskt)

Här kan du skriva några rader om varför du vill gå kursen.

Välj kursort


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt GDPR, får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.