Basutbildning för team – utbildningen genomförs under en termin motsvarande 7,5 hp. Deltagarna får tillsammans på ett övergripande sätt lära sig hur man tillämpar programmet Integrerad Psykiatri. Hela team utbildas samtidigt på plats i kommunerna. Efter avslutad basutbildning finns möjlighet att gå vidare till Case Managerutbildning.

För mer information om Basutbildning för team kontakta carina.nilsson@evidens4u.se