Utbildning och handledning inom Case Management/Vård och Stöd
Vi erbjuder kurser och längre utbildningar, samt uppdragsutbildningar inom Case Management anpassade efter kundens önskemål.

Läs om varje utbildning under menyknappen CM/VoS-utbildningar eller klicka in direkt på utbildningen här nedan!

Basutbildning för team

Case Managerutbildning

Introduktionskurs

Implementeringsutbildning

Metodhandledare/lärarutbildning

Metodhandledning

Om du önskar ytterligare information kontakta Carina Nilsson

Tillbaka till bloggsidan om CM-utbildningar