Vad är Google Scholar?
Google Scholar är en kostnadsfri sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor. Sökresultaten innehåller bl.a. forskningsmaterial, föredrag, böcker, abstrakt, konferenspapper och artiklar av akademiska förlag, samfund, universitet och andra vetenskapliga organisationer.

Fördelar med Google Scholars
Alla kan använda tjänsten
Tillgång till fulltext i stor utsträckning
Bra täckning speciellt vad gäller konferenspublikationer samt gratis- och open access-publikationer
Oberoende av land och språk finns information att tillgå
Användarvänlig

Nackdelar med Google Scholars
Brist på genomskinlighet: ger inga uppgifter om vilka förläggare, utgivare eller publikationer sökningen omfattar eller hur ofta uppgifterna uppdateras.
Vissa centrala informationsproducenter (t.ex. EBSCO och Ovid) har inte gett Google tillstånd att söka data i deras databaser. Därför hittar man inte t.ex. artikeldata från EBSCO:s databaser direkt via Google.
Kan vara felaktigheter i referenser

Så här använder du Google Scholar

Under 1 går du till Avancerad sökning och sök under något av följande för att hitta en artikel

Under 1 går du till Avancerad sökning och sök under något av följande för att hitta en artikel

Sök snabbare och smartare med Google Scholar

Hitta artiklar;
med alla orden
med den exakta frasen
med åtminstone ett av orden
utan orden
som innehåller mina ord        -     var som helst i artikeln
i artikelns rubrik
hämta artiklar som skrivits av
hämta artiklar som publicerats i
hämta artiklar som är daterade mellan