Här kan du logga in på Google Scholar sök

Hitta artiklar;
med alla orden
med den exakta frasen
med åtminstone ett av orden
utan orden
som innehåller mina ord        -     var som helst i artikeln
i artikelns rubrik
hämta artiklar som skrivits av
hämta artiklar som publicerats i
hämta artiklar som är daterade mellan