Eva Gafvelin Ramberg
Föreläsare

Leg psykolog, leg psykoterapeut, lärare/handledare. Föreläser i KBT-utbildningen om depression, etik, barn och familj. Telefon: 070-607 33 32

Lars Erdner
Föreläsare,Medarbetare

Leg psykolog och leg psykoterapeut.
Lars Erdner är vårdutvecklare, handledare och föreläser i CM-utbildningarna.

Stefan Malmström
Föreläsare,Medarbetare

Lärare/handledare, Case manager
Telefon: 0768 - 09 80 10