Carina Nilsson
Medarbetare

Programadministratör CM
Telefon: 070-820 49 10

Lars Erdner
Föreläsare,Medarbetare

Leg psykolog och leg psykoterapeut.
Lars Erdner är vårdutvecklare, handledare och föreläser i CM-utbildningarna.

Stefan Malmström
Föreläsare,Medarbetare

Lärare/handledare, Case manager
Telefon: 0768 - 09 80 10

Tommy Nordén
Medarbetare

Psykiater/FoU chef/Rektor
Telefon: 070­6 26 32 85