Policy för personuppgiftshantering

Syftet med denna policy är att säkerställa att högskolan Evidens hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Den nya förordningen träder i kraft 25 maj 2018. //www.datainspektionen.se 

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Se hela dokumentet om Evidens policy för personuppgiftshantering