Lästips

Evidensbaserat arbetsätt inom vård och stöd 

manual2015

Kommuner och Landsting står ständigt inför avgörande handlingar för att bistå personer med psykiska funktionsnedsättningar
inom vård och omsorg. Evidensbaserade metoder är förutsättning för framgångsrik återhämtning.

Genom sin bredd och praktiska anknytning utgör manualen en plattform i det konkreta förändringsarbetet. I manualen finner ni
hänvisningar till publicerade vetenskapliga internationella artiklar som ger stöd åt RACT- metoden.
Forskningsteamet och författarna vid Evidens understryker här Resursgruppens betydelse i RACT.
Verksamheten ska utgå från brukarens behov och önskemål.

Resursgrupps ACT (RACT) – en flexibel och integrativ metod beskriver den kommunikativa processen och resan mot återhämtning.
Den innehåller intervjuer av brukare och deras anhöriga, är praktiskt upplagd, lättillgänglig och användarvänlig.
Boken vänder sig till de som utbildas inom vård- och stödsamordning, yrkesverksamma inom kommuner och landsting, brukare
och anhöriga.

ISBN 978-91-637-8756-0

Önskar du beställa boken? Skriv ett mail till info@evidens4u.se

Pris: 425 kr exkl moms


KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi

Människor söker i allt större utsträckning psykiatrisk och psykologisk hjälp för att de inte klarar av att hantera sina liv. Deras symtom är svaret på problem som de inte kan lösa - det kan vara en alltför pressad tillvaro, en upplevelse av tomhet.

ISBN: 9789127108936

Pris: 326:-

Beställ boken här


Lysekilsmodellen

Lysekilsmodellen

Den här skriften skildrar hur Lysekilsmodellen växte fram, den ger en utförlig redogörelse för vad begreppet står för och den beskriver hur det går till när modellen sprids till andra orter.

ISBN: 978-91-633-1250-2

Önskar du beställa boken? Skriv ett mail till info@evidens4u.se


Den verkliga overkligheten

Den verkliga overkligheten

Detta är Fredrik Axelssons berättelse om hur han två gånger hamnade i psykoser och hur han tog sig ur dem. Boken rekommenderas för alla personalkategorier som kommer i kontakt med allvarligt psykiskt sjuka, liksom alla andra intresserade, Fredriks berättelse har det levande exemplets mäktiga förklaringskraft.

ISBN: 978-91-633-3538-9

Önskar du beställa boken? Skriv ett mail till info@evidens4u.se 


 

 

Tillbaka till startsidan