Mindfulness  - grundkurs för professionella

Mindfulness är en forskningsbaserad meditationsteknik där man tränar uppmärksamhet och medvetenhet i nuet. Det handlar om att observera, beskriva, handla medvetet, att vara icke-dömande och att svara eller släppa. Att gå från att reagera till agera mer medvetet. Något som kan vara hjälpsamt såväl privat som yrkesmässigt.

Mindfulness är verksamt som metod i behandling av stressrelaterad problematik, depression och ångest. Kursen utgår framförallt från forskning som bedrivits på Stress Reduction Clinic i USA. Centret är grundat av Jon Kabat Zinn.

Kursen är upplevelsebaserad och vi gör tillsammans övningar och delar med oss av det vi upplever utifrån detta. Engagemang och villighet är en av förutsättningarna för att tillgodogöra sig kursen.

Målgrupp

I första hand personer som arbetar eller studerar inom hälso- och sjukvård t ex läkare, psykologer, psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter. Personer inom angränsande områden kan också antas om förkunskapskraven bedöms som uppfyllda.

Upplägg
Kursen består av 8 tillfällen à 2,5 tim måndagar kl 13:00-15:30.

Nästa kurs startar  den 14 januari 2019

Sista anmälningsdag den 14 december 2018

Plats
Högskolan Evidens, Packhusplatsen 2 i Göteborg

Rekommenderad litteratur

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression. Natur och Kultur, 2014.
John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal

Mindfulnessbaserad självhjälp vid depression och inre stress. En övningsbok. Natur och Kultur, 2015. John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal.

Mindfulness – en väg ur nedstämdhet. En självhjälpsbok., 2008.
Mark Williams, Jon Kabat-Zinn, Zindel Segal, John Teasdale

Kursavgift
5 700 kr exkl moms 25 %

Kursledare
Diana Fabian, Socionom, leg

Anmälan
Fyll i formuläret här:

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Ditt bostadsadress (obligatoriskt)

Ditt fakturaadress (obligatoriskt)

Motivera varför du vill gå utbildningen.

Beskriv din tidigare erfarenhet av Mindfulness och/eller KBT.


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt GDPR, får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.