Psykoterapeutprogram KBT 90 hp

Högskolan Evidens Göteborg erbjuder ett modernt KBT program som innehåller behandlingar med starkast evidensbas. Oftast behandlingar som kombinerar exponeringstekniker med tekniker för kognitiv omstrukturering.
 Även de senaste tredjevågens KBT modeller som Unified Protocol och Compassion Focused Therapy ingår i undervisningen.

1) Implementering av KBT-modeller genom terapeutisk verkstad och så kallade MEQ (Modified Essay Questions).
2) Våra studenter uppnår bra behandlingsresultat motsvarande stor förbättring i utbildningsterapier.
3) Studenternas behandlingsresultat samlas i vår egen databas.
4) Forskningsmetodikkursen innehåller uppsatshandledning i grupp vilket ökar handledningstiden och underlättar för studenterna.

Uppsatser skrivs enligt mallen för APA (American Psychological Association).

I programmet medverkar
Docent Irena Makower och fil. dr Billy Larsson m fl.

Behörighetskrav och utbildningsbeskrivning
Behörighetskrav    Utbildningsbeskrivning

Nästa utbildning startar
Planeras till våren 2018, datum meddelas senare.

Sista ansökningsdag
Återkommer med datum. 

Pris
44 000 kr + moms per termin. Kursplatsen är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften, 4000 kr,  är inbetald.  Efter antagningen kommer faktura på resterande belopp att skickas. Möjlighet finns att betala terminsvis. Anmälningsavgiften återbetalas endast om du av någon anledning inte blir antagen eller om kursen ställs in.

Till ansökan ska bifogas följande dokument

Fyll i anmälan här nedan och skriv i meddelanderutan vilka dokument som ska bifogas din ansökan.
Dokumenten kan skickas till:
Högskolan Evidens
Packhusplatsen 2
411 13 Göteborg
eller e-mail: carina.andersson@evidens4u.se

Vi förbehåller oss rätten att inställa utbildningen om deltagarantalet ej är tillräckligt stort.

Anmäl dig här:

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Din bostadsadress (obligatoriskt)

Din fakturaadress (obligatoriskt)

Skriv vilka dokument du kommer att bifoga din ansökan


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204), får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.