Handledar- och lärarutbildning motsvarande 45 hp

I utbildningen ges kompetensutveckling som handledare/lärare i form av teoretiska kunskaper och tillämpningsmoment.
Moment som ingår är bland annat pedagogik, retorik, presentationsteknik, frågor om etik, genus, konflikthantering och olika dilemman. Handledning på egen handledning spelas in och återkoppling sker av utbildad handledare, som är förtrogen på området. Den sökande måste själv se till att hen har pågående handledningsuppdrag/föreläsningar under utbildningstiden.

Behörighet
Legitimerad psykoterapeut. Slutlig antagning sker genom personlig intervju.

Utbildningens upplägg
Utbildningen sträcker sig över 2 terminer och omfattar 30 dagar, måndagar och tisdagar ojämna veckor.

  Utbildningen startar Höstterminen 2019, vecka 35 den 26 augusti 2019.

  Plats: Packhusplatsen 2, Göteborg

  Sista ansökningsdag den 6 juni 2019

  Pris 53 500 kr exkl moms per termin.

Se utbildningsplan, pdf

Om du har frågor om utbildningen kan du kontakta Anna Nordén, tel 0768-063306,
e-post: anna.norden@evidens4u.se 
eller
e-post susana.andersson@evidens4u.se

Anmäl dig här:

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Din bostadsadress (obligatoriskt)

Din fakturaadress (obligatoriskt)

Skriv vilka dokument du kommer att bifoga din ansökan


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt GDPR, får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.