Högskolan Evidens planerar en ny handledar- och lärarutbildning

Utbildningen startar i Göteborg till hösten 2018 i en omfattning  av 30 dagar, med 2 dagar varannan vecka under 2 terminer.

Pris: 53 500 kr exkl moms per termin.
Du har möjlighet att anmäla dig redan nu i formuläret nedan. 

Om du har frågor om utbildningen kan du kontakta:
E-post carina.andersson@evidens4u.se
Tel: 031-10 98 30

Anmäl dig här:

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Din bostadsadress (obligatoriskt)

Din fakturaadress (obligatoriskt)

Skriv vilka dokument du kommer att bifoga din ansökan


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204), får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.