Basutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi - omfattar 240 timmar teori. Handledningens omfattning ska vara minst 60 timmar vid individualhandledning alternativt 120 timmar vid grupphandledning. Utbildningen motsvarar 45 hp.

Utbildningen vänder sig till personer med högskolekompetens och med arbetsuppgifter inom människovårdande yrken med klinisk inriktning. Denna utbildning är en del av behörighetskraven för psykoterapeutprogrammet.
Stationär utbildning hålls i Göteborg men kan även anordnas på andra orter.

Hela utbildningen sträcker sig över drygt 3 terminer.
Utbildningsbeskrivning, visas i pdf

 

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Utbildningsbeskrivning finns på www.lipus.se LIPUS-nr: 20160170.

LIPUS-utvärdering av denna Basutbildning visar ett medelvärde på 5,38 av 6 möjliga.
Här ett utdrag av vad kursdeltagarna skrivit: "Man växer mellan teoretiska och praktiska lektioner. Bra handledning." "Kanonbra utbildning! Man vill bara ha mer!" "Jättebra utbildning. Har fått mkt kunskap både teoretiskt o praktiskt. Bra med handledning integrerat i utb." "Kombinationen teori/praktik. Bra föreläsare. Gott klimat."
Sammanställning av LIPUS utvärdering

Nästa utbildning startar
vecka vecka 34 och därefter torsdagar och fredagar jämna veckor.

Sista ansökningsdag Utbildningen som startar den 24 augusti är FULLTECKNAD.

Platsen är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften är inbetald.  Efter antagningen kommer faktura på resterande belopp att skickas. Möjlighet finns att betala kursavgiften terminsvis. Anmälningsavgiften återbetalas om du av någon anledning inte blir antagen eller om kursen ställs in.

Pris: 39.000 kr + moms/termin

Till anmälan skall bifogas följande dokument.
1) Vidimerat intyg på din grundyrkesutbildning (180 hp)
2) Vidimerat intyg som visar att du arbetar med patienter inom vårdområdet

Fyll i anmälan här nedan och skriv i meddelanderutan vilka dokument som ska bifogas din ansökan. 
Dokumenten kan skickas till:
Högskolan Evidens
Packhusplatsen 2
411 13 Göteborg
eller e-mail: carina.andersson@evidens4u.se

Vi förbehåller oss rätten att inställa utbildningen om deltagarantalet ej är tillräckligt stort.

Anmäl dig här:  

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Din bostadsadress (obligatoriskt)

Din fakturaadress (obligatoriskt)

Skriv vilka dokument du kommer att bifoga din ansökan


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204), får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.