Metodhandledningsutbildning planeras och kommer inom kort att presenteras.

För mer information om metodhandledning kontakta carina.nilsson@evidens4u.se