Med anledning av stort intresse för metodhandledarutbildning motsvarande 15 hp i Case Management (RACT), kan vi nu erbjuda denna utbildning både i Stockholm och i Göteborg  till er som tidigare genomfört Case Managerutbildning.

Behörighet: Case Managerutbildning motsvarande 30 hp samt 3 års yrkeserfarenhet inom Case Management.

Målgrupp: Personal inom kommun och landsting som genomfört Case Managerutbildning – och med 3 års yrkeserfarenhet inom Case Management.

Omfattning: Utbildningen omfattar sammanlagt 16 kursdagar fördelade på tre terminer med föreläsningar, seminarier och grupparbeten samt handledning på handledning. I varje kursdag ingår ett handledningstillfälle, litteraturseminarium samt uppsatsarbete. Kursen är en grundläggande kurs för att bli certifierad metodhandledare inom Integrerad psykiatri.

Preliminär kursstart i Göteborg:  Vecka 42 under förutsättning att tillräckligt antal anmälningar inkommit. Intresseanmälan till carina.nilsson@evidens4u.se

Preliminär kursstart i Stockholm:  Vecka 45 under förutsättning att tillräckligt antal anmälningar inkommit. Intresseanmälan till carina.nilsson@evidens4u.se

Information: För ytterligare information kontakta Carina Nilsson, carina.nilsson@evidens4u.se, tel 031-10 98 36, 070-820 49 10.

Vi förbehåller oss rätten att inställa utbildningen om deltagarantalet ej är tillräckligt stort.

Anmäl dig här:

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ange kursort (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Din bostadsadress (obligatoriskt)

Din fakturaadress (obligatoriskt)

Här kan du skriva några rader om varför du vill gå kursen.


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt GDPR, får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.