Några platser kvar!

Vi startar en Basutbildning KBT i Göteborg den 19-20 mars 2015 och med fortsatt upplägg om två dagar torsdagar och fredagar under jämna veckor under hela utbildningens tre terminer. Vi har några platser kvar så vi ...

1 2 3 4 5 6 7