Basutbildning KBT

Nästa Basutbildning startar
den 13 mars 2019, och därefter onsdagar och torsdagar ojämna veckor under vårterminen, därefter torsdagar och fredagar under termin 2 och 3.

Vi startar också en Basutbildning den 4 april 2019, och därefter torsdagar och fredagar jämn vecka.

Länk till utbildningen och ansökningsformulär