Handledar- och lärarutbildning startar i augusti 2019

Handledar- och lärarutbildning motsvarande 45 hp. 

Handledar- och lärarutbildning med nytt koncept.

Under resans gång möter du ett flertal mycket omtalade föreläsare, som t ex Elaine Eksvärd, Bengt Westling och Thomas Jordan.

I utbildningen ges kompetensutveckling som handledare/lärare i form av teoretiska kunskaper och tillämpningsmoment.
Moment som ingår är bland annat pedagogik, retorik, presentationsteknik, frågor om etik, genus, konflikthantering och olika dilemman. Handledning på egen handledning spelas in och återkoppling sker av utbildad handledare, som är förtrogen på området. Den sökande måste själv se till att hen har pågående handledningsuppdrag/föreläsningar under utbildningstiden.

Läs mer om utbildningen