BASUTBILDNING KBT

startar vecka 11, den 13 mars 2019 och med upplägget onsdagar och torsdagar ojämna veckor.
Sista ansökningsdag den 31 januari 2019.

Om frågor kontakta Carina Andersson, tel 031-109831 eller carina.andersson@evidens4u.se

Läs mer om utbildningen