Mindfulness – grundkurs för professionella 2019


Ny kurs startar 
den 9 september och fortsätter följande dagar: 23 september, 7+ 21 oktober, 4 + 18 november, 2 + 16 december.
Samtliga dagar kl 15.00 – 17.30

Mindfulness är verksamt som metod i behandling av stressrelaterad problematik, depression och ångest. Kursen utgår framförallt från forskning som bedrivits på Stress Reduction Clinic i USA. Centret är grundat av Jon Kabat Zinn.

Du kan anmäla dig och läs mer om utbildningen här