PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET

Det finns platser kvar på psykoterapeutprogrammet som startat.

Vid intresse kontakta Carina Andersson, tel 031-109 831 eller carina.andersson@evidens4u.se

Länk till utbildningen