Mindfulness – grundkurs för professionella


Mindfulness  - grundkurs för professionella

Ny kurs startar 
Datum och tid
14 + 28 februari, 14 + 28 mars, 11 + 25 april, 9 + 23 maj. Samtliga dagar kl 16.00 – 18.30

Mindfulness är verksamt som metod i behandling av stressrelaterad problematik, depression och ångest. Kursen utgår framförallt från forskning som bedrivits på Stress Reduction Clinic i USA. Centret är grundat av Jon Kabat Zinn.

Sista anmälningsdag är den 1 februari 2018. Du kan anmäla dig och läs mer om utbildningen här