Ny BASUTBILDNING KBT

startar vecka 20, den 16 maj 2018 och med upplägget onsdagar och torsdagar jämna veckor.
Sista ansökningsdag den 31 mars 2018.

Om frågor kontakta Carina Andersson, tel 031-109831 eller carina.andersson@evidens4u.se

Läs mer om utbildningen