PSYKOSSJUKDOMAR – grundläggande förhållningssätt och bemötande.

Vi planerar starta en ny kurs om psykossjukdomar - grundläggande förhållningssätt och bemötande.
Kursen vänder sig till sjukvårdande personal inom kommun och landsting som i sin vardagliga verksamhet kommer i kontakt med brukare med psykossjukdom.

Syftet med kursen är att ge ökad kunskap till hur man på ett psykologiskt och pedagogiskt sätt kan bemöta människor med psykosproblematik.

Läs mer om utbildningen