PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET startar våren 2018

Nästa PSYKOTERAPEUTPROGRAM, 90 hp, planeras starta våren 2018.

Läs om utbildningen